วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทต.พระแท่นลำพระยา

วิสัยทัศน์
 

“เป็นเทศบาลตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก
โดยใช้ระบบไอที และฐานข้อมูลเป็นแนวทางการบริหารงาน มุ่งเน้นด้านบุคลากรในตำบล เมืองเกษตร คุณภาพชีวิต โครงสร้างตำบล และแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การกีฬา อย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย” 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

4. บริหารระบบงบประมาณและการคลังของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ  ทั้งการจัดเก็บรายได้และการใช้งบประมาณให้เกิดการคุ้มค่า

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้ง  6  หลัก

6. พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการติดตามการประเมินผลการพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน

7. พัฒนาคุณภาพคนให้คนในท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งร่างกาย  จิตใจ ความรู้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิต  เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม

8. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมอาชีพชุมชน  พัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยให้มีคุณภาพ  มาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก

10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอที (โลจิสติกส์) ให้มีมาตรฐานสากลและผังเมืองสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์ชาติ

11. พัฒนาข้อมูล จปฐ.และข้อมูล TCNAP เข้าสู่ระบบไอที (โลจิสติกส์) มุ่งเน้นนำปัญหาฐานข้อมูลมาสู่การพัฒนาองค์กร

 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


โทร.090-9840844

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้194
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้210
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้194
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว777
mod_vvisit_counterเดือนนี้3748
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9496
mod_vvisit_counterทั้งหมด977610

We have: 14 guests online
IP: 3.227.251.94
วันนี้: พ.ค. 28, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614