Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 44
2 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่3 ประจำปี 2566 กองคลัง 51
3 ประกาศ เทศบาลตำบลพระท่นลำพระยา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 61
4 รายงานการปรับแผนการใช้เงินไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ2565 กองคลัง 63
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ2565 กองคลัง 70
6 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 97
7 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3 กองคลัง 163
8 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 86
9 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 191


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]