Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 55
2 ฐานข้อมูลด้านอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา สำนักปลัด 1
3 กิจกรรมส่งเสริมการออม สำนักปลัด 1
4 ภาพกิจกรรมการท าเหรียญโปรยทานและการนวดแผนไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สำนักปลัด 5
5 ภาพโครงการส่งเสริมความรู้เข้าสิทธิสวัสดิการประจำปี2566 สำนักปลัด 3
6 ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2566 สำนักปลัด 3
7 กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ สำนักปลัด 3
8 แหล่งท่องเที่ยว สำนักปลัด 3
9 ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักปลัด 4
10 การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 2

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]