Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 Administrator 15
2 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 16
3 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำนักปลัด 13
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส(ชมรมผู้พิการ)เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการได้มีงานทำเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สำนักปลัด 25
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สำนักปลัด 15
6 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำนักปลัด 12
7 ประกาศขอความร่วมมือเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำนักปลัด 12
8 รายงานการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักปลัด 55
9 รายงานการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการประจำเดือนกันยายน สำนักปลัด 51


 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]