Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานจัดเก็บรายได้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2567 กองคลัง 7
2 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 กองคลัง 24
3 รายงานรายรับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 9
4 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกหลวงการทำธุกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 22
5 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ลด15%) กองคลัง 45
6 งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 กองคลัง 8
7 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 Administrator 43
8 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (โปรดขำระภายในเมษายน 2565) Administrator 63
9 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาเรื่องแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาตามพระราชบัยญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 กองคลัง 65
10 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 67

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]