Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานจัดเก็บรายได้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2567 กองคลัง 25
2 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 กองคลัง 43
3 รายงานรายรับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 24
4 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกหลวงการทำธุกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 37
5 ประชาสัมพันธ์ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายแรกของปี) กองคลัง 16
6 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ลด15%) กองคลัง 59
7 งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 กองคลัง 28
8 ป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 กองคลัง 17
9 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 56
10 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (โปรดขำระภายในเมษายน 2565) ผู้ดูแลเว็บไซต์ 103

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]