Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานจัดเก็บรายได้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 กองคลัง 3
2 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกหลวงการทำธุกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 11
3 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ลด15%) กองคลัง 21
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 Administrator 24
5 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (โปรดขำระภายในเมษายน 2565) Administrator 46
6 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาเรื่องแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาตามพระราชบัยญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 กองคลัง 53
7 ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 58
8 งานกองคลังร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอท่ามะกาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ประจำปี2564 กองคลัง 54
9 จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น กองคลัง 78
10 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เทศบาล ต.พระแท่นลำพระยา กองคลัง 98

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3460-3613-4 โทรสาร 0-3460-3614
E-mail : Pratan_lump@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3460-3613-4 ต่อ
กองคลัง : 0-3460-3613-4
ต่อ 
กองช่าง : 0-3460-3613-4 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3460-3613-4 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2563-2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

ปิดหน้าต่างนี้ [X]